Tag: surgical mask

Sự khác biệt giữa mặt nạ và khẩu trang

Khẩu trang là gì? Khẩu trang thường có dạng mềm, che được vùng mũi và miệng. Chúng có hai dây đeo kéo dài quanh tai để giữ mặt nạ tại chỗ. Khẩu trang được thiết kế để chỉ sử dụng như một biện pháp bảo vệ một chiều, được...

Continue reading

Is a respirator considered a face mask?

What is a face mask? A face mask is a loose-fitting mask that covers the nose and mouth area. They have two ear loops that stretch around the ears to hold the mask in place. Face masks are designed to be used as one-way protection only,  used to prevent...

Continue reading
back to top
error: Nội dung này đã được bảo vệ