Tag: ffp2

Mặt nạ N95 (N95 respirator) là gì?

Mặt nạ N95  là một khẩu trang y tế đặc biệt che mặt lọc hạt đáp ứng tiêu chuẩn của Viện Sức khoẻ và An toàn Lao động Quốc gia (NIOSH) của chính phủ Hoa Kỳ phân loại mặt nạ lọc không khí. Khi sử dụng đúng cách, loại...

Continue reading

What is the N95 respirator? What its use?

What is the use of N95? N95 or N95 respirator is a particulate filter medical mask that meets the standards of the National Institute of Occupational Health and Safety (NIOSH) of the US government that classifies N95 air purifiers. When used correctly, this type of respirator is capable of...

Continue reading
back to top
error: Nội dung này đã được bảo vệ