So sánh N95, KN95, FFP2

Mặt nạ phòng độc lọc khí – Filtering facepiece respirators  (FFR), đôi khi được gọi là mặt nạ phòng độc dùng một lần (disposable) , phải tuân theo các quy định khác nhau trên toàn thế giới. Các tiêu chuẩn này quy định các đặc tính vật lý và khả năng hoạt động bắt buộc.

 Trong các tình huống khẩn cấp hoặc như hiện nay là đại dịch có quy mô toàn cầu Covid19, khuyến nghị về mặt nạ được sử dụng phải được nêu rõ “N95, FFP2” hoặc tương tự.

1. Tiêu chuẩn đánh giá và khả năng lọc khuẩn

N95 KN95 FFP2
  Tiêu chuẩn   United States NIOSH-       42CFR84   GB2626-2019

  (từ 01/07/2020)

  Europe EN 149-2001
  Khả năng lọc khuẩn   Ít nhất 95% Tương tự N95   Ít nhất 94%

2. Mục đích sử dụng

  • N95:

Loại khẩu trang thông dụng cho việc phòng trừ cúm, các khẩu trang này có hiệu lực theo CDC trong việc phòng sự phát tán của bệnh cúm, cúm heo, cúm gia cầm truyền từ người qua người. Khẩu trang N95 được thiết kế vừa vặn qua mũi và miệng, mang lại hiệu quả cao trong việc phòng ngừa.

Source: Careplus

  • KN95:

Đây là các dòng khẩu trang có tiêu chuẩn lọc bụi được áp dụng cho những đô thị đặc biệt như Bắc Kinh, Trung Quốc.