Giải đáp các câu hỏi thường gặp về tiêu chuẩn NIOSH

NIOSH Là Gì?     

NIOSH

NIOSH     

Năm 1970, chiểu theo Đạo luật An toàn và Sức khỏe Lao động, NIOSH đã được thành lập như một cơ quan tập trung vào nghiên cứu về an toàn và sức khỏe của người lao động, đồng thời trao quyền cho người sử dụng lao động và người lao động để tạo ra môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. 

NIOSH là một bộ phận của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ.

Cơ quan này có nhiệm vụ đảm bảo cho “mọi đàn ông và phụ nữ đều được hưởng điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh để nuôi dưỡng nguồn nhân lực Quốc gia.” NIOSH có hơn 1.300 nhân viên từ nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm dịch tễ học, y học, điều dưỡng, vệ sinh công nghiệp, an toàn, tâm lý học, hóa học, thống kê, kinh tế và nhiều ngành kỹ thuật.

Thay đổi đối với chi phí chứng nhận mặt nạ 

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đã sửa đổi cấu trúc chi phí được thiết lập trong Điều 42 CFR Phần 84 (Phần 84), ban hành bởi Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (NIOSH), trong Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC ) để tính phí các nhà sản xuất mặt nạ phòng độc cho việc kiểm tra, thanh tra và thử nghiệm mặt nạ phòng độc được đệ trình lên NIOSH nhằm mục đích xin cấp hoặc sửa đổi chứng chỉ phê duyệt.

Các quy định của NIOSH

Viện Quốc gia về An toàn và Vệ sinh lao động chịu trách nhiệm thực hiện nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị về phòng ngừa thương tích và bệnh tật trong công việc. Mặc dù không có tính cưỡng chế, hướng dẫn và khuyến nghị do NIOSH đưa ra thường được sử dụng bởi các cơ quan chịu trách nhiệm ban hành và thực thi các quy định về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

Cơ quan này cũng trực tiếp ban hành rất nhiều quy định. Các quy định này chủ yếu đưa ra các thủ tục và yêu cầu đối với những vấn đề cụ thể liên quan đến sức khỏe và an toàn trong một ngành nhất định, hoặc đưa ra các quy tắc cần tuân theo trong việc quản lý các chương trình trực thuộc Viện. Các quy định bao gồm các quy tắc về những điều sau:

 • Chương trình Giám sát Sức khỏe Công nhân Ngành Than bao gồm chụp X-ray cho các công nhân khai thác than dưới lòng đất, khám nghiệm tử thi và vận hành chương trình B-reader để phân loại các bệnh bụi phổi;
 • Các khoản tài trợ và chương trình đào tạo
 • Thực hiện các trách nhiệm của HHS theo Đạo luật Chương trình Bồi thường và Bệnh nghề nghiệp cho Nhân viên Ngành Năng lượng (EEOICPA);
 • Phê duyệt thiết bị bảo hộ đường hô hấp;
 • Thực hiện điều tra tại nơi làm việc phục vụ chương trình Đánh giá Nguy cơ Sức khỏe (HHE) và nghiên cứu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; và
 • Thực hiện Chương trình Y tế Tổ chức Thương mại Thế giới. Các quy định có thể được tìm thấy trong các phần sau của Bộ luật Quy định Liên bang (CFR) và được dẫn chiếu bên dưới.

Mặt Nạ Được NIOSH Phê Duyệt

Định nghĩa Mặt nạ (respirator)

Mặt nạ là một thiết bị bảo hộ cá nhân được đeo trên mặt, bảo vệ ít nhất phần mũi và miệng, và được sử dụng để giảm nguy cơ hít phải các phân tử độc hại trong không khí (bao gồm các hạt bụi và tác nhân lây nhiễm), dưới dạng khí hoặc hơi. 

Việc phân loại mặt nạ phòng có thể được chia nhỏ thành ba loại:

 • Mặt nạ lọc hạt – Đôi khi được gọi là mặt nạ dùng một lần vì toàn bộ sẽ bị loại bỏ khi nó không còn thích hợp để sử dụng tiếp do cân nhắc về vệ sinh, sức đề kháng quá mức hoặc hư hỏng vật lý. Chúng cũng thường được gọi là “N95”.
 • Mặt nạ tái sử dụng – Được làm sạch và tái sử dụng nhưng các hộp lọc sẽ bị loại bỏ và thay thế khi chúng không còn phù hợp để sử dụng tiếp.
 • Mặt nạ làm sạch không khí (PAPRs) – Một máy thổi chạy bằng pin di chuyển luồng không khí qua các bộ lọc.

Mặt nạ N95 được NIOSH phê duyệt là gì?

Mặc dù bạn nhìn thấy ký hiệu N95 trên bao bì, điều đó không chứng tỏ rằng đây là loại mặt nạ phù hợp hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn của NIOSH.

“Mặt nạ N95” là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả loại mặt nạ sử dụng bộ lọc N95 để loại bỏ các phần tử khỏi không khí được thở qua chúng.

Quy định phê duyệt mặt nạ NIOSH xác định thuật ngữ N95 để chỉ loại bộ lọc loại bỏ ít nhất 95% các hạt trong không khí trong quá trình thử nghiệm “trường hợp xấu nhất” bằng cách sử dụng hạt có kích thước “xuyên thấu nhất” trong quá trình thử nghiệm NIOSH. Các bộ lọc đáp ứng tiêu chí được xếp hạng 95. 

Nhãn (labels) của mặt nạ lọc hạt theo quy định của NIOSH

Mặt nạ lọc hạt cá nhân bắt buộc phải có các thông tin cơ bản sau:

 • Tên doanh nghiệp của nhà sản xuất, nhãn hiệu đã đăng ký hoặc chữ viết tắt dễ hiểu của tên doanh nghiệp chủ phê duyệt đã được NIOSH công nhận. 
 • Khi có thể áp dụng, tên của pháp nhân mà FFR đã được người có phê duyệt gắn nhãn riêng có thể thay thế tên doanh nghiệp, nhãn hiệu đã đăng ký hoặc tên viết tắt của tên doanh nghiệp của người phê duyệt được NIOSH công nhận.
 • Lable bằng các chữ cái khối hoặc logo NIOSH.
 •  Số phê duyệt Kiểm tra và Chứng nhận, ví dụ: TC-84A-XXXX.
 • Chuỗi bộ lọc và mức hiệu quả của bộ lọc, ví dụ: N95, N99, N100, R95, P95, P99, P100.
 • Số kiểu hoặc số bộ phận: Số kiểu hoặc số bộ phận của khẩu trang của người được phê duyệt, được biểu thị bằng một dãy số hoặc ký hiệu chữ và số, ví dụ: 8577 hoặc 8577A.

Xem thêm:

Overall information from 1 to 10 about NIOSH

NIOSH-APPROVED N95 RESPIRATORS